ЛИСТ АФНУ ДО ПРЕМ‘ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ АЗАРОВА МИКОЛИ ЯНОВИЧА

Шановний Миколо Яновичу!
Уряд нещодавно ухвалив постанову «Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» від 04.03.2013 р. № 231, яка викликає обґрунтоване занепокоєння громадськості та, зокрема громадських об’єднань.
ВГО «Українське товариство оцінювачів», яке є профільною організацією в цій сфері, висловило думку про негативні наслідки запровадження механізму оцінки для цілей оподаткування, передбаченого вказаним нормативно-правовим актом.
Передбачений постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 р. № 231 механізм оцінки потенційно несе ризик зосередження оцінки для цілей оподаткування в руках обмеженого кола осіб, внаслідок чого послуги з оцінки майна значно подорожчають, а більшість суб’єктів оціночної діяльності та професійних оцінювачів не отримають доступу до професійної діяльності.
Асоціація фахівців з нерухомості (рієлторів) України розділяє думку Українського товариства оцінювачів про негативні наслідки реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 р. № 231 в поточній редакції, виділяючи, зокрема наступні її недоліки.
В постанові прописаний непрозорий механізм підготовки спеціалістів та наступного отримання свідоцтв по новим напрямам оцінки, не визначено порядок обрання організацій, уповноважених проводити навчання.
Закладені можливості для зловживань державними органами (корупціогенні фактори), зокрема, неконкретизовані вимоги щодо документів, не чітко визначені підстави для позбавлення свідоцтв/сертифікатів, надання статусу інтелектуальної власності для процедур систем управління якістю, які мають бути у кожного суб’єкта оціночної діяльності, звуження прав саморегулівних організацій.
Постанова на підзаконному рівні запроваджує нові напрями оцінки та нові спеціалізації, які не передбачені чинним Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», порушує принцип ієрархічності системи норм права.
Постанова вносить зміни у Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. №1440, хоча в силу положень ст. 9 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» нормативно-правові акти, які регулюють питання вартості майна не повинні суперечити Національним стандартам оцінки майна.
В Постанові від 04.03.2013 року №231 в чергове закладена підміна понять: якщо в Податковому кодексі України мова йде про оцінку для оподаткування доходів фізичних осіб при продажу та обміні, то Постанова поширює цю оцінку на всі угоди, незалежно від їх суб’єктного складу та виду, та інші випадки сплати обов’язкових платежів.
Передбачені постановою КМУ від 04.03.2013 р. № 231 нововведення в сфері оцінки негативно позначаться і на ринку нерухомості.
За нашими оцінками, після 31 липня 2013 р. проведення операцій на ринку нерухомості буде ускладнено здебільшого через скорочення кількості спеціалістів-оцінювачів для проведення обов’язкової оцінки. Невелика кількість оцінювачів призведе до відсутності належної конкуренції на ринку оціночних послуг, наслідком чого буде значне підвищення цін на послуги з оцінки. В результаті вартість об’єктів нерухомого майна буде збільшуватись за рахунок вартість оцінки, яку мають сплачувати продавці нерухомості.
Таким чином, урядова ініціатива в сфері запровадження та регулювання напряму оцінки для цілей оподаткування може призвести до посилення кризи на ринку нерухомості. Прийнята постанова не відповідає принципам державної регуляторної політики щодо доцільності та збалансованості інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.
Звертаємося до Вас, як до голови Уряду України, що здійснює, відповідно до ст. 42 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», контроль за діями членів Кабінету Міністрів України, з проханням – не допустити запровадження сумнівного антисоціального механізму в сфері оцінки майна та майнових прав та, як наслідок, посилення кризи на ринку нерухомості та скасувати Постанову Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» від 04.03.2013 р. № 231 як таку, що не відповідає збалансованості інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.
З повагою та надією на розуміння,
Президент Асоціації фахівців з нерухомості
(рієлторів) України С.А. Злидень
asnu.net