Про Державний земельний кадастр

Закон України “Про Державний земельний кадастр” від 7 липня 2011 року № 3613-VI // Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім:
– пунктів 2, 3, підпунктів “а”, “г”, “ґ” підпункту 2, підпункту “б” підпункту 3, підпунктів 4, 6 пункту 5, пунктів 6-12 розділу VII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування Закону;
– статті 36, підпунктів “д”, “е”, “є” підпункту 2, абзаців першого – третього підпункту “а”, підпункту “г” підпункту 3, підпункту “а” підпункту 7 пункту 5 розділу VII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, які набирають чинності з 1 січня 2013 року.